VOCALOID @CW26???? 4 DAY2

??V????(?)???????(?!?)
????@???, KAITO@?, MEIKO@VAN?, ????@?, ????@?, ????@?